Den v DMA Praha s.r.o.

Dne 9.5.2019 přijali sociální pracovníci z CZP pozvání na bezplatné školení od firmy DMA Praha s.r.o., výrobce kompenzačních pomůcek, se kterou již organizace dlouhodobě spolupracuje. 

Šlo o velmi vřelou návštěvu v příjemném prostředí, kde v prostorách školící místnosti proběhlo samotné školení na téma změn zákona o veřejném zdravotnictví a o oblastech, kterých se tyto změny budou týkat a jak se promítnou do života obyčejných lidí. Sociální pracovníci tak byli poučeni a obohaceni o informace, které mohou dále předávat klientům v rámci služby Odborné sociální poradenství. Příjemným zpestřením se po dávce teoretických poznatků stalo setkání s technickým oddělením DMA, kde došlo k osobnímu seznámení s lidmi, s kterými SP jednají pouze elektronicky či telefonicky, při řešení závad, poruch a dalších záležitostí týkajících se používání kompenzačních pomůcek, které CZP nabízí ve svých půjčovnách.

Pracovníci DMA jsou vždy ochotni pomoci a poradit, za to jim patří velký dík J. Se stejnou ochotou nám vyšli vstříc se žádostí o názorné sestavení elektrického polohovacího lůžka tak, aby všichni SP tuto činnost dokázali zvládnout sami a aby mohli postup správně tlumočit klientům, kteří si lůžka zapůjčují a musí je doma sami sestavit. I to bylo velkým přínosem a zvýšením schopností našich pracovníků poskytnout lidem erudované znalosti.

Děkujeme za vřelé přijetí a péči po celou dobu školení zaměstnancům DMA J