Děkujeme za podporu projektu sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. realizuje projekt "Odborná terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji". 

Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi, které se ocitají nebo se mohou ocitnout v ohrožení a vždy se jedná o rodiny v evidenci OSPOD.

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu MPSV "RODINA" a z rozpočtů měst a obcí Libereckého kraje.

V roce 2021 projekt finančně podpořili:

MPSV

Statutární město Jablonec nad Nisou

Město Česká Lípa

Město Nový Bor

Město Frýdlant

Město Železný Brod

DĚKUJEME ZA PODPORU PROJEKTU.