Rekondiční pobyt Klubu duševního zdarví

Ve dnech od 17.9. - 19.9. 2010 jsme se zúčastnili Rekondičního pobytu ve Starých Splavech, který pro nás zorganizovalo v rámci projektu NADACE ŠKOLA HROU, Centrum pro zdravotně postižené v České Lípě, kde se pravidelně scházíme pod vedením pí.Kubištové.

V rekreačním středisku ve Starých Splavech se nám moc líbilo, byli jsme ubytovaní ve čtyřlůžkových chatkách uprostřed krásné přírody. Okolní lesy byly v této době plné hub a tak jsme si vždy z toulek po okolí nějaké přinesli. Vedoucí, s nimiž byla sranda, si pro nás připravili pěkný program. Všichni jsme se zúčastnili turnaje v "Petangu", který mistrně ovládala děvčata, jež obsadila první dvě oceněná místa. Při cestě za pokladem byly naše síly vyrovnané, každý si našel svůj medajlový knoflík a na konci cesty čekala sladká odměna. Pobyt jsme zakončili besedou na téma " Zdravý životní styl" a po chutném obědě jsme se rozjeli domů. Děkujeme a těšíme se na další společnou akci!

Účastníci rekondice KDZ ve Starých Splavech