12 / 2005

Vánoční tradice, Hodnotíme, Nabízíme, Nabídka Českolipského deníku pro zdravotně postižené, Jak je to s poplatky za televizní a rozhlasové přijímače u zdravotně handicapovanných, Co připravujeme v příštím roce.

VÁNOČNÍ TRADICE

Nezadržitelný je běh času, hodiny, dny, měsíce letí kolem nás a je tu znovu vánoční čas. Zastavme se chvíli milí čtenáři našeho časopisu a podívejme se spolu na vznik vánočních tradic.

„Den se krátil stále více, noci byly nekonečně dlouhé a příroda i lidé bojovali s mocnou Moranou o uchování života. Když konečně přišla doba zimního Slunovratu a Sól, Hélios, Mitra nebo jak jinak jmenovaly různé pohanské národy boha Slunce, znova začal slibovat teplé dny, vítali lidé toto období skutečně radostně a bujně. Jejich magické tance, zpěvy a slavnostní kroje neznáme, ale poslední zbytky těchto obyčejů bychom mohli objevit ještě dnes v mnohých pověrách a zvycích, svázaných s křesťanskými svátky.

Slavnosti zimního slunovratu znali staří Slované stejně jako Germáni, i když nejvíc dochovaných památek nacházíme u Řeků a Římanů. Křesťanství, které později zaplavilo celý tehdy známý svět, nemohlo nechat tyto pohanské tradice bez povšimnutí. Vyhlásilo sice Jediného a Nejvyššího Boha, sle desítky podřízených bohů nahradili nejrůznější světci a patroni.

Když křesťanství vytvořilo legendu o narození Vykupitele a ve 4. stol. N.l. ji vyhlásilo za církevní svátek, nebylo náhodou, že se toto datum ocitlo v období oslav zimního slunovratu, jehož tradice zde měly být využity. Pohanský vliv byl pochopitelně velmi silný a církev proti němu musela bojovat - ovšem, nešlo o oslavy samotné, ale o jejich způsob. Novopečení vyznavači Jediného tu volky nevolky sice dělali kříž, ale jejich duše byla plná představ o skřítcích, čarodějích a jiných personifikovaných přírodních silách. Křesťanství muselo být v prvních dobách daleko tolerantnější, a tak i narození Krista se slavilo víc po pohanském než křesťanském způsobu: maškarními průvody, nevázaným veselím, čarováním a divokým vyváděním po chalupách i kostelech, které musely být po takovém řádění nejednou znova vysvěceny.“

„Po skončení rolnických prací, po hodových (posvícenských) oslavách úrody, po poslední „kateřinské“ zábavě nastává doba zimního klidu. Církev stanovila přípravné vánoční období, zvané advent . Jeho počátky spadají do doby Karla Velikého. Trvání adventu nebylo všude stejné. Pohybovalo se od čtyř do osmi týdnů. Postupně se ustálilo čtyřtýdenní období s tím, že začíná nedělí nejbližší 30. listopadu.

Během této doby žil lid tajemstvím očekávání příchodu Vykupitele. Nastala doba půstu. Nekonaly se taneční zábavy ani svatby. Ve vesnicích utichl večerní zpěv chasy. Byla to doba přástek, draní peří a jiných svépomocných prací, spojených s vyprávěním nejrůznějších příběhů. Pro děti znamenal advent netrpělivé počítání dnů, kdy přijde Ježíšek, aby jim nadělil dárky.

Advent přináší spočinutí ducha, jakési utlumení životních pochodů a přesun energie do sféry myšlení, duchovního povznesení.

Advent - doba ticha - se ve středoevropském prostředí pojí s obdobím začínající zimy. Sníh, mráz, tma. Krátký den - dlouhá noc. Čas jako stvořený k rozjímání. Čas určený ke zklidnění těla i duše,“

Začíná čas shánění dárků, úklidu, pečení cukroví. Aby i diabetici mohli mít na vánočním stole nefalšované vánoční cukroví, máme tu pro ně jeden návod:

VÁNOČNÍ CUKROVÍ PRO DIABETIKY (podle Mileny HENDRYCHOVÉ)

Veškeré cukroví peču podle receptu, ale s poloviční dávkou cukru a na obalování používám umělé sladidlo FANTAZIE. Pokud bych použila umělé sladidlo i na pečení musela bych přidat více tuku a tím by bylo cukroví hodně tučné, proto používám na pečení cukr klasický a jenom na obalování používám umělé sladidlo. Tuto skutečnost jsem konzultovala i s profesorem MUDr. Svačinou, DrCs. (diabetolog, dietolog) v Praze Fakultní poliklinice. Ten mi můj názor jenom potvrdil a odsouhlasil. S klasickým cukrem peču od začátku co mi byla zjištěna cukrovka, a to už 23 let.

P O Z O R P O Z O R P O Z O R

Upozorňujeme všechny naše čtenáře, že Centrum pro zdravotně postižené v České Lípě,

Konopeova 812 bude od 14. prosince do 31. prosince 2005 uzavřeno z důvodů čerpání řádné dovolené.

H O D N O T Í M E

PODZIMNÍ VÝSTAVA PRACÍ ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ, která probíhala postupně od 7. listopadu 2005 v jednotlivých Centrech pro zdravotně postižené Libereckého kraje skončila v CZP Semily. Vystavovaly se téměř tři stovky prací jak jednotlivců tak kolektivů vytvořené nejrůznější technikou(pletení, háčkování, malba, keramika, dřevo ad.). Velká část vystavených prací nalezla mezi návštěvníky i své kupce- největší zájem byl o svíčky, keramiku, obrázky zhotovené ubrouskovou technikou, ale i o pletené a háčkované výrobky. Jsme rádi, že o výrobky zdravotně handicapovaných je takový zájem a jistě budou vděčnými dárky pro právě nastávající vánoční svátky.

Místní organizace tělesně postižených a CZP Česká Lípa uspořádaly v rámci činnosti Kulturního klubu 29. 11. 2005 zájezd do divadla v Mladé Boleslavi na představení muzikálu Vladislava VANČURY: JOSEFINA. Hudební komedie v rytmu swingu, česká obdoba Pygmalionu G.B.Shawa ve zcela nové úpravě. Příběh dívky Josefiny, která se z pouliční zpěvačky stává studentkou hudební konzervatoře v podání herců Městského divadla v Mladé Boleslavi nadchla všechny zúčastněné a přinesla jim pravé předvánoční pohlazení. Všichni zúčastnění se již těší na zájezd v příštím roce.

Od 23. do 26. listopadu se členové Kulturního klubu účastnili představení XXIX. Ročníku Českolipského divadelního podzimu, který probíhal v Jiráskově divadle. Shlédli představení HŘBITŮVEK V BALLYBEG v podání Rádobydivadla Klapý, pásmo veršů režiséra, herce a výtvarníka Petra Lébla NAJÍT SVŮJ KLID v podání členů DK Jirásek Česká Lípa, představení Divadelního klubu mladých při OA NÁMĚSTÍČKO a na závěr DŮM SE SEDMI BALKÓNY, které zahráli členové Divadelního spolku Karel Čapek z Děčína. Svými hlasy pak také přispěli ke získání CENY DIVÁKA pro Divadelní klub mladých při OA v České Lípě.

Posledními akcemi KULTURNÍHO KLUBU v letošním roce budou návštěvy představení v Jiráskově divadle - 15.12.2005 od 19,30 improvizované představení KRADMÝ KROK Divadla Vizita Praha a 20.1.2005 od 19,30 komedie A DO PYŽAM! v podání pražských herců.

K L U B R O S K A

Setkání členů se koná 13. 12. 2005 od 12, 45 v zasedací místnosti CZP Česká Lípa, Konopeova 812. pokračování skupiny Mgr. Lemákové.

N A B Í Z Í M E

Centra pro zdravotně postižené nabízejí zájemcům publikaci Cesta k nezávislosti po poškození míchy. Publikace je určena nejen pro lidi s poraněním míchy, ale i pro jejich rodinné příslušníky, známé, osobní asistenty a rehabilitační pracovníky. Z obsahu: Základní péče po poškození míchy; Cesta k nezávislosti - cvičení, osobní hygiena, koupání, problematika sexuality, bydlení doma ad. Cena publikace je 11,- Kč za 85 stran.

VÝHODNÁ NABÍDKA ČESKOLIPSKÉHO DENÍKU

PRO ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÉ

Českolipský deník nabízí držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/P výhodné předplatné na Českolipský deník.Týdenní sleva je 22 Kč ,roční sleva je 1155 Kč . Zájemci mohou kontaktovat:Hanu Hercíkovou tel. 487 827 787, fax 487 827 786; e-mal: ceskolipsky.denik@denikybohemia.cz.

Další výhodnou nabídkou je sada 11 knih, které mohou sloužit jako vánoční dárky. Tuto speciální vánoční nabídku můžete objednávat : telefonicky: 487 827 787, Hana Hercíková - oddělení péče o čtenáře ;e-mailem: ceskolipsky.denik@denikybohemia.cz ;písemně: Českolipský deník, Škroupovo náměstí 139, 470 01 Česká Lípa. K objednávce připojte kontaktní telefon.

Knižní edici za super cenu 250 Kč .Celá sada obsahuje 11 brožovaných knih určených dětským čtenářům :1. Jules Verne - Dva roky prázdnin ;2. Robert Louis Stevenson - Ostrov pokladů ;3. Mark Twain - Dobrodružství Toma Sawyera ;4. E. H. Porterová - Pollyanna ;5. Mark Twain - Dobrodružství Huckleberryho Finna ;6. Jules Verne - Cesta kolem světa za 80 dní ; 7. Louis Pergaud - Knoflíková válka; 8. Miloslav Švandrlík - Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka; 9. Daniel Defoe - Robinson Crusoe; 10. Miloslav Švandrlík - Žáci Kopyto a Mňouk - Postrach Posázaví ;11. Alfréd Assollant - Hrdinný kapitán Korkorán. * cena celé knižní edice v obchodě: 439,- Kč (1 ks 39,- Kč ) * cena pro Vás: 250,- Kč (1 ks 22,50 Kč ) * k dodání týden před Vánocemi, kdy vyjde poslední kniha. Tato speciální nabídka Českolipského deníku je určena jen zdravotně handicapovaným.

K L U B S E Š L O S T

Členové se setkají 6. 12. 2005 od 15.00 v restauraci u Bohouše- povídat si budeme o předvánočních a vánočních zvycích, řekneme si, čeho se v průběhu vánočních svátků vyvarovat, abychom do nového roku vkročili s pevným zdravím a připraveni na další setkání. V Novém roce se poprvé sejdeme 18. ledna 2006 od 14.00 hod. v zasedací místnosti CZP.

JAK JE TO S POPLATKY ZA TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÉ PŘIJÍMAČE

U ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝCH

„Od října 2005 se zvýšily poplatky za televizní a rozhlasový přijímač a hodně vašich dotazů směřuje k tomu, jestli se něco změnilo ve prospěch zdravotně handicapovaných i ohledně osvobození od těchto poplatků. Bohužel ne- zákon č. 348/2005 Sb., §4, odstavce 1 a 2 určují osvobození od poplatků takto:

(1) Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeny

g)osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti.

(2) Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,

a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4 násobek životního minima,

b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4 násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

Pokud spadáte do některé z těchto kategorií, zajděte na vaši poštu a vyžádejte si formulář na odhlášení platby.“

PROČ BY SE V LIBERCI MĚL HRÁT SLEDGE HOKEJ

1. Měl by se hrát proto, že jsou tu postižení lidé, kteří nemají žádnou zábavu, nemají co dělat, kouří a to by se mělo změnit a proto přicházíme s návrhem, aby se tu mohl hrát sledge hokej.

2. Byli bychom rádi, kdyby se nám přihlašovali lidé z všech měst kolem Liberce ,ale i zájemci z jiných krajů.

3. Kdo má chuť a zájem, ať se přihlásí u spoluzakladatele Lukáše ČIHÁČKA, tel. 728 235 717 od 15,00 -20,00.

CO PŘIPRAVUJEME V PŘÍŠTÍM ROCE

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje bude v r.2006 na všech svých detašovaných pracovištích pokračovat v aktivitách, které rozvíjelo již v tomto roce.

CZP Česká Lípa bude nadále zajišťovat činnost klubů SEŠLOST, ROSKA, KULTURNÍHO KLUBU - 1x měsíčně. Budou pokračovat nejrůznější kurzy- jazykové, práce s PC, znaková řeč, vzdělávání. 1x měsíčně se v prostorách CZP bude scházet Klub duševního zdraví pod vedením p.Dědečka. Den se zdravotně handicapovanými dětmi (červen)

Dále se bude rozvíjet odborné poradenství - právní - vždy 1.pondělí v měsíci (tj. 2.1.2006); poradna pro neslyšící a nedoslýchavé -23.1.2006, psychologické - podle požadavků klientů.

CZP Semily- pokračovat bude činnost Klubu matek; poradna pro neslyšící a nedoslýchavé - 30.1.2006

CZP Liberec - právní poradna -1.středu v měsíci (tj.4.1.2006); poradna pro neslyšící a nedoslýchavé - 16.1.2006, kurzy znakové řeči a práce s PC; vzdělávání

CZP Jablonec nad Nisou - kurzy práce s PC

Společně připravujeme 5. krajské sportovní hry se zdravotně handicapovanými(pravděpodobně v červnu) XIII. Regionální a Podzimní výstavu prací zdravotně handicapovaných(asi duben, listopad- proběhne postupně na všech CZP). Nově ve spolupráci se sdružením ARTEFAKTUM výstavu na státním zámku v Zákupech(březen).

Další akce bude možné připravit na základě zájmu zdravotně handicapovaných.

BLAHOPŘEJEME

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa si dovoluje touto cestou popřát svým členům-pp. Hynku Garabovi, Václavu Momotovi, Miloslavu Horáčkovi a Martě Šúchalové k jejich životním jubileům hlavně zdraví a spokojenost.

Redakce časopisu SDRUŽENÁČEK děkuje všem našim čtenářům za přízeň, kterou nám v tomto roce prokázali a přeje všem krásné vánoční svátky a do Nového roku 2006 hlavně zdraví, pohodu a spokojenost.

Časopis Sdruženáček vychází za podpory EU.